Σχετικά

Ιωάννης Τορούνογλου
Π2007090

Τα άρθρα αυτά αποτελούν μια παρουσίαση του XNA Game Studio για την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών και είναι μέρος μιας εργασίας στο μάθημα Τεχνολογίες Ψυχαγωγικού Λογισμικού του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θα γίνει μια προσπάθεια να αναλυθούν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού χτίζοντας από την αρχή ένα βιντεοπαιχνίδι.

Σχόλια, προτάσεις, απορίες είναι όλα καλοδεχούμενα!

Comments are closed.